Senaste Nytt

Avgiftshöjningen 2024

2024-02-21

Vid årsmötet den 21 februari 2024 fattades beslut om höjning av samfällighetsavgiften.

Felanmälan TV

2017-04-17

Vid fel  gällande TV eller bredband kontaktas Telia direkt, telefon 90200. För att vi ska kunna följa utvecklingen och få en bild av hur vårt nya avtal fungerar vill vi gärna att du även meddelar oss genom att maila till sekr@torparangen.se

Välkommen till Torparängen!

Höjd Samfällighetsavgift

Vid årsmötet den 21 februari 2024 fattades beslut om höjning av samfällighetsavgiften. Avgiften höjs med 100 kr/månad (300 kr/kvartal)

Detta innebär att den nya avgiften är 4 440 kr per kvartal + 630 kr per kvartal för kollektivt bredbandsavtal. Totalt alltså 5 070 kr per kvartal. Detta gäller de 42 hushåll som tecknat gruppabonnemang för internet. (För ett hushåll som inte tecknat gruppabonnemang är avgiften 4 440 per kvartal)

Den nya avgiften skall betalas fr o m nästa inbetalningstillfälle, dvs senast den 31 mars.