Följande gäller vid betalning av kvartalsavgiften till samfälligheten  

  • Avgiften är för närvarande 3240 per kvartal + 630 per kvartal för kollektivt bredbandsavtal. Totalt alltså 3870 kr per kvartal och hushåll förutom för ett hushåll som inte omfattas av bredbandsavtalet som endast betalar 3240 per kvartal.
  • Avgiftens storlek bestäms på årsmötet.
  • Samfällighetsavgiften ska betalas till bankgiro 217-7558 
  • Var noga med att märka betalningen med hus- eller gatunummer och gärna även namn. 
  • Avgiften skall vara samfällighetens bankkonto/bankgiro tillhanda senast:
 31/3 för kvartal 2, 30/6 för kvartal 3, 30/9 för kvartal 4, 31/12 för kvartal 1, nästkommande år 
Vid försenad betalning debiteras en avgift på 500 kronor

Vid frågor, kontakta samfällighetens kassör,  kassor@torparangen.se