Ett alternativ till att byta tak är att behandla befintliga takpannor och därmed förlänga livstiden på dem. Se Broschyr nedan.

Ser det intressant ut?  Du kan kontakta Thomas Sommar, Daltorpsvägen 48 eller Mats Ahlgren för mer information. Du kan naturligtvis vända dig direkt till företaget också