Lite mer information

 

Sophantering

 

Med vårt nya sätt att hantera sopor, så finns det några småsaker att tänka på.

Förslut det emballage du packar soporna i så väl som möjligt och försök undvika att soporna hamnar utanpå locket eller på marken.

Lämna under inga omständigheter sopor utanför behållarna. det finns ingen ursäkt för det.

Det som kan återvinnas ska inte slängas i våra sopbehållare, ta med det till återvinningsplatser eller kör det till Lövsta

 

Skötseln av vårt område.

 

Skötseln av våra grönytor under sommarperioden har vi lagt ut på en extern leverantör.

 

Under vintern är det viktigt att vi var och en håller ordning utanför vår egen tomt, så att det inte uppstår halka eller andra besvär när (om) det snöar.